GRAMUS - Sveriges grafiska museers samarbetsråd

GRAMUS bildades år 2000 i syfte att tillvarata de svenska grafiska muséernas intressen och att på ett nationellt plan verka för att kunskapen om äldre grafisk teknik kan leva vidare. Gramus stödjer sina medlemsmueer i att bevara det materiella och immateriella kulturarvet, och har fått bidrag från Riksantiquarieämbetet för detta arbetet.

...

Besök våra medlemmar - Muséer som ingår i GRAMUS

Se vilka de är

...

Styrelse & Kontakt till GRAMUS

E-post: info@gramus.se

Adress & Styrelse